Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn

Start

Aktualności

Organizatorzy

Komitety

Sponsorzy

Dyplomy

Terminarz

Dokumenty

Kontakt

Archiwum

 


Termin konferencji 4.03 - 8.03.2018 r. Wisła

 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i 1÷2 stronicowych streszczeń sformatowanych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na tej stronie: 18.02.2018 r. Streszczenia zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych w wersji elektronicznej: 15.05.2018 r.

Pokonferencyjne artykuły zbieżne tematycznie  z danym czasopismem  po spełnieniu wymagań redakcyjnych  i otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną wydrukowane w jednym z periodyków:

- w języku polskim w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej seria Transport,

- w języku angielskim w czasopiśmie zagranicznym Journal of Measurements in Engineering,

- w języku angielskim w periodyku naukowym Diagnostyka indeksowanym w bazie SCOPUS.

Ponadto zakwalifikowane przez Komitet Naukowy artykuły zostaną rekomendowane do publikacji w periodyku Journal of Vibroengineering indeksowanym IF w WoS (dopłata 140 zł/stronę).

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 1950 zł.

Opłata obejmuje:

· komplet materiałów konferencyjnych,

· zakwaterowanie i pełne wyżywienie,

· możliwość korzystania z zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego,

· udział w imprezach towarzyszących,

· wydruk artykułu w periodyku (nie dotyczy JVE).

 

Koszt uczestnictwa dla doktoranta wynosi 1750 zł.

Koszt uczestnictwa dla osoby towarzyszącej wynosi 1550 zł.

Koszt uczestnictwa bez wyżywienia i zakwaterowania wynosi 975 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto niezwłocznie po zgłoszeniu swojego uczestnictwa:

Politechnika Śląska

ING Bank Śląski S.A. O Gliwice, 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

z adnotacją XLIV Diagnostyka Maszyn wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika.

 

Politechnika Śląska, Wydział Transportu