Ogˇlnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn

Start

Aktualnoťci

Organizatorzy

Komitety

Sponsorzy

Dyplomy

Terminarz

Dokumenty

Kontakt

Archiwum

 

KOMITET HONOROWY

 

Prof. dr hab. cz│. koresp. PAN Czes│aw Cempel dr h.c. multi

Prof. dr hab. in┐. Andrzej Wilk

 

KOMITET NAUKOWY

 

Prof. dr hab. in┐. Jan Adamczyk

Prof. dr hab. in┐. Walter Bartelmus

Prof. dr hab. in┐. Wojciech Batko

Prof. nzw. dr hab. in┐. Rafa│ Burdzik

Prof. dr hab. in┐. Adam Charchalis

Prof. dr hab. in┐. Wojciech Cholewa

Prof. nzw. dr hab. in┐ Piotr Czech

Prof. nzw. dr hab. in┐. Tadeusz D╣browski

Prof. dr hab. in┐. Zbigniew D╣browski

Prof. nzw. dr hab. in┐. Jacek Dyba│a

Dr hab. in┐. Jacek Dziurdč

Prof. nzw. dr hab. in┐. Tomasz Figlus

Dr hab. in┐. Piotr Folŕga

Prof. dr hab. in┐. Jerzy Girtler

Prof. nzw. dr hab. in┐. Andrzej Grz╣dziela

Prof. nzw. dr hab. in┐. Wojciech Homik

Prof. dr hab. in┐. Marek Idzior

Prof. dr hab. in┐. Marianna Jacyna

Prof. dr hab. in┐. Antoni Jankowski

Prof. nzw. dr hab. in┐. Wojciech Jurczak

Prof. nzw. dr hab. in┐. Henryk Kačmierczak

Prof. dr hab. in┐. Jan Kici˝ski

Prof. nzw. dr hab. in┐. Grzegorz Klekot

Prof. nzw. dr hab. in┐. Iwona Komorska

Dr hab. in┐. úukasz Konieczny

Prof. dr hab. in┐. Janusz Kowal

Prof. dr hab. in┐. Dorota Kozanecka

Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Kozanecki

Prof. nzw. dr hab. in┐. Jaros│aw Kozuba

Prof. nzw. dr hab. in┐. Dariusz Laskowski

Prof. dr hab. in┐. Bogus│aw úazarz ľ przewodnicz╣cy

Prof. dr hab. in┐. Jerzy Manerowski

Dr hab. in┐. Jŕdrzej M╣czak

Prof. dr hab. in┐. Jerzy Merkisz

Dr in┐. Jakub M│y˝czak

Prof. dr hab. Wojciech Moczulski

Dr in┐. Jerzy Motylewski

Dr hab. in┐. Grzegorz Peru˝

Prof. nzw. dr hab. in┐. Andrzej Piŕtak

Prof. nzw. dr hab. in┐. Andrzej Puchalski

Prof. dr hab. in┐. Stanis│aw Radkowski

Prof. dr hab. Minvydas Ragulskis

Prof. dr hab. in┐. Romuald Rz╣dkowski

Prof. nzw. dr hab. in┐. Miros│aw Siergiejczyk

Prof. dr hab. in┐. Ryszard Szczepanik

Prof. nzw. dr hab. in┐. Anna Timofiejczuk

Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Uhl

Dr in┐. Jan Warczek

Prof. dr hab. in┐. Wojciech Wawrzy˝ski

Prof. nzw. dr hab. in┐ Grzegorz Wojnar

Prof. dr hab. in┐. Maciej Woropay

Dr hab. in┐. S│awomir Wierzbicki

Prof. nzw. dr hab. in┐. Rados│aw Zimroz

Prof. dr hab. in┐. Bogdan »ˇ│towski

Prof. dr hab. in┐. Jˇzef »urek

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicz╣cy:
dr hab. in┐. úukasz Konieczny

 

Prof. nzw. dr hab. in┐. Rafa│ Burdzik

dr hab. in┐. Grzegorz Peru˝

dr in┐. Jan Warczek

mgr in┐. Pawe│ S│owi˝ski

 

Sekretariat:
mgr Renata Rajkiewicz

 

Politechnika îl╣ska, Wydzia│ Transportu