IXOGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO – TECHNICZNA

2ndINTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody
31 maja - 2 czerwca 2017 Brenna

Current issues in water treatment and water distribution
May 31 to June 2 2017 Brenna

Szanowni Państwo

Celem Konferencji jest prezentacja współczesnych problemów prawnych, badawczych, projektowych i eksploatacyjnych uzdatniania wody i jej dystrybucji. Chcemy umożliwić wymianę poglądów pomiędzy przedstawicielami uczelni, instytucji naukowo-badawczych, biur projektowych, wydziałów ochrony środowiska, spółek wodno-ściekowych, użytkowników stacji uzdatniania wody oraz innych firm zajmujących się inwestycjami, eksploatacją i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę dla ludności i przemysłu.

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom warunkującym zarządzanie i eksploatację systemów wodociągowych, integralnym elementem Konferencji będą warsztaty dotyczące opracowywania i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami rewizji Dyrektywy 98/83/EC. Warsztaty są odpowiedzią na zbliżającą się nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i przyjmą formę praktycznych zajęć z zakresu przygotowywania Planów Bezpieczeństwa Wody.

Do zobaczenia w Brennej
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. nzw. w Pol. Śl.

Pobierz komunikat
Pobierz program konferencji

Komitet naukowy

Assist. Professor Nicholas BaldacchinoUniversity of Malta
Prof. dr hab. inż. Krzysztof BarbusińskiPolitechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Jolanta BohdziewiczPolitechnika Śląska
Associate Professor Andrea CapodaglioUniversity of Pavia
Prof. dr hab. inż. Wojciech DąbrowskiPolitechnika Krakowska
Professor, Dr. Ing. Miroclav KynclVSB - Technical University of Ostrava
Prof. dr hab. inż. Karol KuśPolitechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Marian KwietniewskiPolitechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Rafał MiłaszewskiUniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Janusz RakPolitechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Marek SozańskiPolitechnika Poznańska
dr hab. inż. Mariusz Dudziak prof. PŚlPolitechnika Śląska
dr hab. inż. Andrzej Jodłowski prof. PŁPolitechnika Łódzka
dr hab. inż. Beata Kowalska prof. PLPolitechnika Lubelska
dr hab. inż. Dariusz Kowalski prof. PL Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska prof. PKPolitechnika Krakowska
dr hab. inż. Waldemar Sawiniak prof. PŚlPolitechnika Śląska
dr hab. inż. Tadeusz Siwiec prof. SGGWSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak prof. PRzPolitechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Michał Zielina prof. PKPolitechnika Krakowska
dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. PŚlPolitechnika Śląska

Komitet organizacyjny

Zakład Technologii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. PŚl.kom. 606 624 196
mgr inż. Leokadia Rduchkom. 506 177 087
dr inż. Iwona Kłosok-Bazankom. 601 076 969
mgr inż. Ewelina Bartkiewicz32 237 16-98
mgr inż. Edyta Łaskawiec32 237 16-98

Zagadnienia wiodące

 • zagadnienia prawne w ochronie wód,
 • problematyka wodna w aspekcie ochrony środowiska, monitoring wód,
 • kierunek rozwoju technologii uzdatniania wód,
 • współczesne problemy eksploatacyjne dystrybucji wody.


Kalendarium

 • 10.02.2017 – zgłoszenie propozycji referatu, wraz z adresem elektronicznym do korespondencji,
 • 15.02.2017 – akceptacja propozycji referatu (informacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną),
 • 03.04.2017 – termin nadsyłania pełnej treści referatów,
 • 15.05.2017 – termin zgłaszania uczestnictwa.


Nadesłane artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z listą zgłoszonych artykułów:

Nadesłane artykuły (aktualizacja 11-04-2017)

Rejestracja uczestnictwa

Dane uczestnika:
*Imię:
*Nazwisko:
Tytuł naukowy/stanowisko:
*Kod, miejscowość:
 
*Ulica, nr domu/lokalu:
Tel:
Fax:
*E-mail:
Dane płatnika VAT:
Nazwa:
NIP:
Kod, miejscowość:
 
Ulica, nr domu/lokalu:
Rezerwacja noclegu i forma udziału:*

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego prosimy pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić ją i odesłać na nasz woda2017@polsl.pl.

Pobierz kartę zgłoszenia

Koszty uczestnictwa

Pełny koszt udziału w Konferencji obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, ognisko integracyjne, spotkanie koleżeńskie (kwoty brutto):

Uczestnicy 1650,00zł
Doktoranci* 1400,00zł
referat promocyjny 10 min wraz z drukiem w materiałach konferencyjnych (4 strony) 900,00zł
referat promocyjny 10 min bez druku w materiałach konferencyjnych 700,00zł
ogłoszenie reklamowe w materiałach konferencyjnych jedna strona:
- druk czarno-biały 500,00zł
- druk kolorowy 700,00zł
ekspozycja na stoisku firmowym:
- VIP w holu głównym 1500 zł (dostępne 2 stoiska, decyduje kolejność zgłoszeń) 1500,00zł
- standard w auli wystawowej 500,00zł
* - koszt uwzględnia zakwaterowanie w okolicznych obiektach hotelowych.

Miejsce Konferencji i zakwaterowanie hotel KOTARZ w Brennej www.kotarz.com

Opłatę za udział w Konferencji prosimy kierować na konto:
Politechnika Śląska ING Bank Śląski 60105012301000000202113056

w tytule przelewu zamieścić: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody.

UWAGA!!! Na wpłacie zbiorczej lub przelewie prosimy wyszczególnić za jakie osoby dokonano wpłaty.

Informacje dla Autorów

 • Objętość referatu nie może przekraczać 12 stron formatu A4. Druk ponadnormatywnej liczby stron podlega dodatkowej opłacie ponoszonej przez Autora w wysokości 50 zł/str.
 • Po pozytywnej recenzji artykuły będą publikowane w monografii oraz wytypowane przez Komitet Naukowy prace w czasopismach punktowanych przez MNiSW:
  • Architecture - Civil Engineering - Environment [ACEE]: od 2015roku czasopismo zostało wpisane do Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), Wydawca Politechnika Śląska - 11pkt.**
  • Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, Wydawca Politechnika Rzeszowska - 9 pkt.
  • INSTAL, Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" - 7pkt.
  • Technologia Wody, Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp.z o.o. - 5pkt.
  • Komitet Organizacyjny podjął starania opublikowania rozszerzonych abstraktów prac dostarczonych w języku angielskim w Proceedings E3S web konferencji. E3S jest wydawnictwem poświęconym archiwizacji materiałów konferencyjnych w obszarach związanych ze Środowiskiem, Energią i Naukami o Ziemi indeksowane na Web of Science (bieżące informacje będą się ukazywały na stronie internetowej konferencji) - 15pkt.
  ** - druk w czasopiśmie Architecture - Civil Engineering – Environment za dodatkową opłatą 200 zł za artykuł
 • Na stronie internetowej Konferencji od 30.01.2015 r. dostępny będzie pełny wzór opracowania referatów oraz szablon w edytorze tekstu.
 • Dwa egzemplarze tekstu wraz z wersją elektroniczną zawierającą plik z opracowanym według wzoru tekstem oraz osobno pliki z rysunkami, wykresami i tabelami należy dostarczyć organizatorom w terminie do: 03.04.2017r.
Pobierz wzór opracowania referatów oraz szablon w edytorze tekstu
Architecture - Civil Engineering - Environment [ACEE]

Wskazówki Redakcyjne

Referat (poster) powinien obejmować do 10 stron formatu A4 (21cmx29,7cm), marginesy: lewy i prawy po 2,5 cm, górny i dolny po 3,0 cm z zastosowaniem edytora tekstów Microsoft Word czcionka Times New Roman CE o wysokości 12 pkt., odstęp między wierszami pojedynczy, wyrównanie dwustronne, bez odstępów przed i po akapicie.

Nad tytułem (w odstępie 24 pkt.) -wyrównanie do prawej- podać imię i nazwisko autora (autorów) - Times New Roman CE (bold) 12 pkt. wraz z afiliacją- Times New Roman CE 10 pkt. Tytuł referatu -wyrównanie do prawej-pisać dużymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 16 pkt. - wersja polska, Times New Roman CE (bold) 14 pkt.-wersja angielska. Pod tytułem w odstępie 30 pkt. zamieścić streszczenia w wersji polskiej i angielskiej- Times New Roman CE kursywa 11 pkt.

Tytuł rozdziału pisać małymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 12 pkt. Tytuł podrozdziału pisać małymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 11 pkt. Opisy rysunków i tabel zamieszczać nad obiektami-wyrównanie do lewej-pisać małymi literami Times New Roman CE kursywa 12 pkt.

Cytowania zamieszczać w nawiasach kwadratowych, a sortowanie bibliografii wykonać w kolejności cytowań.

Wcięcia (początek akapitu) - 0,5 cm. Puste wiersze pomiędzy rozdziałami wstawiać jak dla tekstu zwykłego (czcionka Times New Roman CE 12 pkt., odstęp między wierszami pojedynczy).

Nagłówek stron parzystych stanowią nazwiska autorów oraz numer strony w lewym górnym rogu, nagłówek stron nieparzystych - temat referatu i numer strony w prawym górnym rogu.

Do edycji rysunków, tabel i wzorów zaleca się wykorzystywać wewnętrzne programy narzędziowe stosowanego edytora tekstu. Wszystkie rysunki i wykresy należy przygotować w formie elektronicznej jako oddzielne pliki jak również umieścić w tekście referatu. Fotografie i rysunki utworzone przy użyciu innych programów niż edytor, należy dodatkowo opracować w formie elektronicznej (każdy oddzielnie), stosując następujące formaty rastrowe zapisu: *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.pcx).

Pobierz wzór opracowania referatów oraz szablon w edytorze tekstu

Warsztaty

Kontakt - dojazd

Wszelką korespondencję związaną z Konferencją prosimy przesyłać na adres:

Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Technologii Wody i Ścieków
44 - 101 GLIWICE, ul. Konarskiego 18


z dopiskiem: "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody" lub pocztą elektroniczną.

Koordynator merytoryczno-organizacyjny:

dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. PŚl.kom. 606 624 196

Sprawy organizacyjne:

mgr inż. Leokadia Rduchkom. 506 177 087
dr inż. Iwona Kłosok-Bazankom. 601 076 969
mgr inż. Ewelina Bartkiewicz32 237 16-98
mgr inż. Edyta Łaskawiec32 237 16-98
Fax: 32 237 16 38 lub 32 237 10 47
E-mail: woda2017@polsl.pl
WWW: http://konferencje.polsl.pl/woda2017/


Najlepszy dojazd do Hotelu Kotarz w Brennej jest ze Skoczowa firmą przewozową Linea-Trans. Przystanek autobusowy w Skoczowie znajduje się przy ul. Górny Bór 3A (3 min pieszo od Dworca Głównego). Przystanek w Brennej nazywa się Brenna Kotarz (13 przystanek). Autobusy jeżdżą średnio co godzinę. http://linea-trans.com.pl/rozklady-jazdy/cieszyn-brenna-bukowaDo Skoczowa najlepiej dostać się koleją:
-z Warszawy z przesiadką w Katowicach, pierwszy pociąg wyrusza o 6:15
-z Wrocławia z przesiadką w Katowicach, pierwszy pociąg wyrusza o 4:55
-z Poznania z przesiadką w Katowicach, pierwszy pociąg wyrusza o 8:47
-z Krakowa z przesiadką w Katowicach, pierwszy pociąg wyrusza o 4:34

Organizator


Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Technologii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44-101 Gliwice


Partnerzy konferencji


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Jaworznie


AQUA SEEN


GAPR Sp. z o.o.

Patronat naukowy


Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Patronat honorowy


Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

PatronatPatronat

Patronat medialnyWydawca miesięcznika