VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody
10-12 czerwiec 2015 SZCZYRK

Szanowni Państwo

Organizowana w tym roku konferencja jest już ósmą od 2001 roku edycją naszych cyklicznych spotkań naukowo-technicznej w cudownej górskiej atmosferze:

"Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody"

a w tym roku będzie to I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna:

"Current issues in water treatment and water distribution"

Celem konferencji jest prezentacja współczesnych problemów prawnych, badawczych, projektowych i eksploatacyjnych uzdatniania wody i jej dystrybucji.

W ramach konferencji 10 czerwca w godzinach 11:00-14:00 odbędzie się

Śląskie Forum Wodociągowe.

Przesłanka tegorocznej edycji forum jest otwarta dyskusja w istotnej dla branży wodociągowej tematyce dotyczącej tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa wody, opartego na wdrażaniu nowych technologii podnoszących efektywność funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę.
Do udziału w forum zaprosiliśmy wybitnych ekspertów m.in.: Panią Dorotę Jakutę - Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Panią Klarę Ramm Szatkiewicz - Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych, Pana Marka Posobkiewicza - Główny Inspektor Sanitarnego oraz Pana Jerzego Marcinkowskiego – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody działającej w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Podczas konferencji odbędzie się również posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, na której będą wypracowywane założenia do Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Wody.

Podczas tegorocznego spotkania w Szczyrku będą, zatem mieli Państwo okazję podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi współczesnych uwarunkowań bezpiecznej eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę. Uważamy, że zagadnienia, którymi zajmują się Państwo na co dzień w swoje działalności zawodowej jak i naukowej, wzbogacą zakres merytoryczny konferencji. Sądzimy, iż jedynie bezpośrednia wymiana poglądów między pracownikami placówek naukowo-badawczych i użytkownikami systemów zaopatrzenia w wodę pozwoli wytyczyć dalsze kierunki badań i współpracy z ośrodkami przemysłowymi, co jest jednym z celów organizowanych cyklicznych spotkań.

Zapraszam do aktywnego udziału w Konferencji i włączenia się w tworzenie założeń Krajowej Strategii, reprezentujących Państwa oczekiwania.

Do zobaczenia w Szczyrku
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. nzw. w Pol. Śl.

Śląskie Forum Wodociągowe

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Technologii Wody i Ścieków
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Zapraszają na:

ŚLĄSKIE FORUM WODOCIĄGOWE

Przesłanką debaty Śląskiego Forum Wodociągowego jest otwarta dyskusja w istotnej dla branży wodociągowej tematyce dotyczącej tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego wody, opartego na wdrażaniu nowych technologii podnoszących efektywność funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Wiodącymi zagadnieniami tegorocznej edycji Forum są:
 • konieczności wypracowania założeń Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, wynikających z nowelizacji Drinking Water Directive i Prawa Wodnego w Polsce,
 • zintegrowane technologie informatyczne w zarządzaniu eksploatacją i majątkiem systemów wodno-kanalizacyjnych,
 • system motywacji pracowników, jako sposób podnoszenia jakości świadczonych usług w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym,
 • możliwość odzysku energii z nadwyżek ciśnienia występujących w sieci dystrybucji jako element budowy systemu zarządzania ryzykiem.
Do udziału w forum zaprosiliśmy wybitnych ekspertów m.in.: Panią Dorotę Jakutę - Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Panią Klarę Ramm Szatkiewicz - Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych, Pana Marka Posobkiewicza - Główny Inspektor Sanitarnego oraz Pana Jerzego Marcinkowskiego – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody działającej w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Uczestnictwo w Śląskim Forum wodociągowym jest bezpłatne, ostateczny termin zgłoszenia upływa w dniu 29.05.2015, decyduje kolejność zgłoszeń

Szczegółowe informacje udzielają:

dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. nzw. w Pol. Śl.kom. 606 624 196
mgr inż. Leokadia Rduchkom. 506 177 087

Program Forum


Komitet naukowy

Assist. Professor Nicholas BaldacchinoMalta College of Arts, Science & Tech
Assist. Professor Ersel YilmazAdnan Menderes University
Associate Professor Vincenzo NaddeoUniversity of Salerno
Prof. dr hab. inż. Jolanta BohdziewiczPolitechnika Śląska
Associate Professor Andrea CapodaglioUniversity of Pavia
Prof. dr hab. inż. Wojciech DąbrowskiPolitechnika Krakowska
Professor Peter M. HuckUniversity of Waterloo
Professor, Dr. Ing. Miroclav KynclVŠB - Technical University of Ostrava
Prof. dr hab. inż. Andrzej KotowskiPolitechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Andrzej KrólikowskiPolitechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Karol KuśPolitechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Marian KwietniewskiPolitechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Rafał MiłaszewskiPolitechnika Białostocka
Prof. dr hab. inż. Janusz RakPolitechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Marek SozańskiPolitechnika Poznańska
Dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński prof. PŚlPolitechnika Śląska
Dr hab. inż. Beata Kowalska prof. PLPolitechnika Lubelska
Dr hab. inż. Dariusz Kowalski prof. PLPolitechnika Lubelska
Dr hab. inż. Tadeusz Kowalski prof. PWrPolitechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska prof. PKPolitechnika Krakowska
Dr hab. inż. Waldemar Sawiniak prof. PŚlPolitechnika Śląska
Dr hab. inż. Tadeusz Siwiec prof. SGGWSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak prof. PRzPolitechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Andrzej Urbaniak prof. PPPolitechnika Poznańska
Dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. PŚlPolitechnika Śląska
Dr inż. Iwona Kłosok-BazanPolitechnika Opolska
Dr inz. Miroslava GonoSeveromoravské Vodovody a  Kanalizace Ostrava a.s.

Komitet organizacyjny

Zakład Technologii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. PŚl.kom. 606 624 196
32 23 71 698
mgr inż. Leokadia Rduchkom. 506 177 087
32 23 72 727
dr hab. inż. Waldemar Sawiniak prof. PŚlkom. 603 127 246

Zespół wspierający

dr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut32 23 71 193
mgr. inż. Ewa Szymura32 23 72 732
dr inż. Witold Nocoń32 23 72 732

Zagadnienia wiodące

 • zagadnienia prawne w ochronie wód,
 • problematyka wodna w aspekcie ochrony środowiska, monitoring wód,
 • kierunek rozwoju technologii uzdatniania wód,
 • współczesne problemy eksploatacyjne dystrybucji wody.


Nadesłane artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z listą zgłoszonych artykułów oraz wykazem wystąpień promocyjnych firm:

Nadesłane artykuły
Wystąpienia promocyjne

Rejestracja uczestnictwa - konferencja

Dane uczestnika:
*Imię:
*Nazwisko:
Tytuł naukowy/stanowisko:
*Kod, miejscowość:
 
*Ulica, nr domu/lokalu:
Tel:
Fax:
*E-mail:
Dane płatnika VAT:
Nazwa:
NIP:
Kod, miejscowość:
 
Ulica, nr domu/lokalu:
Rezerwacja noclegu i forma udziału:*

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego prosimy pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić ją i odesłać na nasz woda2015@polsl.pl.

Pobierz kartę zgłoszenia

Rejestracja uczestnictwa - forum

Zgłaszam udział w Forum Wodnym
elektronicznie na stronie konferencji, e-mail: woda2015@polsl.pl lub pocztą na adres:

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Politechnika Śląska,
44-100 Gliwice, ul Konarskiego 18Dane uczestnika:
*Imię:
*Nazwisko:
Tytuł naukowy/stanowisko:
*Kod, miejscowość:
 
*Ulica, nr domu/lokalu:
Tel:
Fax:
*E-mail:

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego prosimy pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić ją i odesłać na nasz woda2015@polsl.pl.

Pobierz kartę zgłoszenia

Koszty uczestnictwa

Pełny koszt udziału w Konferencji obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, ognisko integracyjne, spotkanie koleżeńskie. Koszt ten kształtuje się następująco (kwoty brutto):

Uczestnicy: 1650.00zł
Autorzy referatów: 1500.00zł
Referat promocyjny 10 min. wraz z drukiem w materiałach konferencyjnych (4 strony): 900.00zł
Referat promocyjny 10 min bez druku w materiałach konferencyjnych: 700.00zł
Ogłoszenie reklamowe w materiałach konferencyjnych jedna strona:
- druk czarno-biały:
- druk kolorowy:

500.00zł
700.00zł
Ekspozycja na stoisku firmowym:
- VIP w holu głównym (dostępne 2 stoiska, decyduje kolejność zgłoszeń):
- standard w auli wystawowej:

1500.00zł
500.00zł


Opłatę za udział w Konferencji prosimy kierować na konto:
Politechnika Śląska ING Bank Śląski 60105012301000000202113056

w tytule przelewu zamieścić: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody.

Opłatę w EURO prosimy kierować na konto:
Politechnika Śląska ING Bank Śląski PL 77 1050 1230 1000 0024 1215 8228

UWAGA!!! Na wpłacie zbiorczej lub przelewie prosimy wyszczególnić za jakie osoby dokonano wpłaty.

Informacje dla Autorów

 • Nadesłane artykuły podlegają recenzjom.
 • Objętość referatu nie może przekraczać 12 stron formatu A4. Druk ponadnormatywnej liczby stron podlega dodatkowej opłacie ponoszonej przez Autora w wysokości 50 zł/str.
 • Po pozytywnej recenzji artykuły będą publikowane w dwutomowej polsko i angielskojęzycznej monografii oraz wytypowane przez Komitet Naukowy prace w miesięcznikach punktowanych przez MNiSW
 • Dostępny jest pełny wzór opracowania referatów oraz szablon w edytorze tekstu.
 • Dwa egzemplarze tekstu wraz z wersją elektroniczną zawierającą plik z opracowanym według wzoru tekstem oraz osobno pliki z rysunkami, wykresami i tabelami należy dostarczyć organizatorom w terminie do: 27.04.2015r.

Wskazówki Redakcyjne

Referat (poster) powinien obejmować do 10 stron formatu A4 (21cmx29,7cm), marginesy: lewy i prawy po 2,5 cm, górny i dolny po 3,0 cm z zastosowaniem edytora tekstów Microsoft Word czcionka Times New Roman CE o wysokości 12 pkt., odstęp między wierszami pojedynczy, wyrównanie dwustronne, bez odstępów przed i po akapicie.

Nad tytułem (w odstępie 24 pkt.) -wyrównanie do prawej- podać imię i nazwisko autora (autorów) - Times New Roman CE (bold) 12 pkt. wraz z afiliacją- Times New Roman CE 10 pkt. Tytuł referatu -wyrównanie do prawej-pisać dużymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 16 pkt. - wersja polska, Times New Roman CE (bold) 14 pkt.-wersja angielska. Pod tytułem w odstępie 30 pkt. zamieścić streszczenia w wersji polskiej i angielskiej- Times New Roman CE kursywa 11 pkt.

Tytuł rozdziału pisać małymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 12 pkt. Tytuł podrozdziału pisać małymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 11 pkt. Opisy rysunków i tabel zamieszczać nad obiektami-wyrównanie do lewej-pisać małymi literami Times New Roman CE kursywa 12 pkt.

Cytowania zamieszczać w nawiasach kwadratowych, a sortowanie bibliografii wykonać w kolejności cytowań.

Wcięcia (początek akapitu) - 0,5 cm. Puste wiersze pomiędzy rozdziałami wstawiać jak dla tekstu zwykłego (czcionka Times New Roman CE 12 pkt., odstęp między wierszami pojedynczy).

Nagłówek stron parzystych stanowią nazwiska autorów oraz numer strony w lewym górnym rogu, nagłówek stron nieparzystych - temat referatu i numer strony w prawym górnym rogu.

Do edycji rysunków, tabel i wzorów zaleca się wykorzystywać wewnętrzne programy narzędziowe stosowanego edytora tekstu. Wszystkie rysunki i wykresy należy przygotować w formie elektronicznej jako oddzielne pliki jak również umieścić w tekście referatu. Fotografie i rysunki utworzone przy użyciu innych programów niż edytor, należy dodatkowo opracować w formie elektronicznej (każdy oddzielnie), stosując następujące formaty rastrowe zapisu: *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.pcx).

Pobierz szablon redakcyjny

Do pobrania - karta zgłoszenia oraz szczegółowy program

Kontakt - dojazd

Wszelką korespondencję związaną z Konferencją prosimy przesyłać na adres:

Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Technologii Wody i Ścieków
44 - 101 GLIWICE, ul. Konarskiego 18


z dopiskiem: "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody" lub pocztą elektroniczną.

Koordynator merytoryczno-organizacyjny:

dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. PŚl.kom. 606 624 196
32 23 71 698

Sprawy organizacyjne:

mgr inż. Leokadia Rduchkom. 506 177 087
32 23 72 727

Zespół wspierający

dr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut32 23 71 193
mgr. inż. Ewa Szymura32 23 72 732
dr inż. Witold Nocoń32 23 72 732
Fax:32 237 16 38 lub 32 237 10 47
E-mail:woda2015@polsl.pl
WWWhttp://konferencje.polsl.pl/woda2015/

Dojazd:
Konferencja podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowana zostanie w hotelu Meta w Szczyrku.


1. Dojazd do Szczyrku komunikacją krajową:
Do Szczyrku koleją najłatwiej dostać się od strony Bielska-Białej. Z Wrocławia do Bielska kursuje kilkanaście pociągów dziennie: jeden bezpośredni, pozostałe z przesiadką przeważnie w Katowicach. Z Krakowa najszybciej dostaniemy się na miejsce busem prywatnego przewoźnika - podróż zajmuje 2 godziny z minutami. Jadąc z Warszawy najwygodniej podjechać do Krakowa lub Katowic (do obu miast bezpośredni pociąg dojeżdża w ok. 3 godzin, kilka połączeń dziennie).

Z Bielska-Białej do Szczyrku kursują autobusy PKS i busy, te ostatnie średnio co godzinę od 6.00 do 23.00. Podróż trwa około 45 minut. Przystanki PKS w Szczyrku (jadąc od strony Bielska - Białej): Szczyrk Skalite, Szczyrk Skocznia, Szczyrk Centrum, Szczyrk UM, Szczyrk Kolejka (tutaj znajduje się dolna stacja kolejki linowej na Skrzyczne, obok której zlokalizowany jest hotel META), Szczyrk Wodospad, Szczyrk Leśniczówka, Szczyrk Salmopol (Solisko), Szczyrk Salmopol, Szczyrk Biały Krzyż.
Rozkład jazdy: http://www.pks-bielsko.pl/

2. Dojazd samochodem.
Z Krakowa do Szczyrku prowadzą przynajmniej dwie trasy warte uwagi. Pierwsza, drogą krajową nr 52, która dociera do Bielska-Białej, liczy niecałe 100 km, a pokonanie jej zajmie ok. 2 godzin. Po drodze napotkamy m.in.: Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Andrychów, Kęty i wspomnianą Bielsko-Białą, skąd trzeba pokonać ostatni, 20-kilometrowy odcinek do celu drogą wojewódzką 942.
Opcjonalnie można wybrać trasę przez Skawinę i Brzeźnicę zamiast Kalwarię Zebrzydowską: częściowo drogą krajową nr 44, w Wadowicach zjeżdżamy na trasę 52. Podróż trwa tyle samo, co w pierwszym przypadku.

Z Wrocławia do Szczyrku najszybciej dostaniemy się autostradą A4, która prowadzi do interesującego nas rozwidlenia w Katowicach. Z Katowic trzeba zjechać na Tychy/Bielsko-Białą trasą europejską E462, prowadzącą przez Bielsko i Cieszyn do Czech. Opcjonalnie można zjechać za Gliwicami na Żory. Cała trasa liczy ok. 270 km.

Odległość z Warszawy do Szczyrku wynosi ok. 370 km, pokonamy ją w 4,5 godziny, pod warunkiem że pojedziemy przez Piotrków Trybunalski. Do tego miejsca dotrzemy trasą europejską E67 łączącą Helsinki z Pragą. Za Piotrkowem jedziemy w kierunku Częstochowy przez Katowice do Bielska-Białej drogą krajową numer 1 (odcinek trasy europejskiej E75). Z Bielska do Szczyrku - drogą wojewódzką nr 942.

Organizator


Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Technologii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44-101 Gliwice


Patronat naukowy


Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Patronat medialnyWydawca miesięcznikaKod QR

Poniższy kod QR zawiera link do strony konferencji. Ułatwia dostęp z urządzeń mobilnych.

Partnerzy konferencji


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Jaworznie


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie


AQUA SEEN

Patronat honorowy


Główny Inspektor Sanitarny


Izba Gospodarcza Wodociągi PolskiePatronatPatronat