Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Konferencje Politechniki Śląskiej
NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE
 
 
 
Nowoczesność w architekturze
Pliki do pobrania:
Icon Formularz zgłoszeniowy
Icon Wzór artykułu (pdf)
Icon Wzór artykułu (doc)
Icon Wzór abstraktu (pdf)
Icon Wzór abstraktu (doc)
 
 
 
IconEnglish version


VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE
Katedra Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje cykliczną VIII Międzynarodową Konferencję Naukową NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE połączoną ze studenckim panelem warsztatowym:
RYBNIK
SYSTEM, STRUKTURA, SĄSIEDZTWO
16 – 17 PAŹDZIERNIKA 2014 .

http://konferencje.polsl.pl/nowoczesnosc


Wzorem lat ubiegłych, próbujemy odpowiedzieć na pytanie o interpretację pojęcia nowoczesności w architekturze. Pretekstem do snucia rozważań będzie kolejne śląskie miasto – Rybnik, a motywem przewodnim dyskusji trzy hasła: system, struktura, sąsiedztwo.
Proponujemy bloki tematyczne:

SYSTEM
 • obiekt architektoniczny w tkance miasta – całość o określonej, podlegającej ewolucji strukturze oraz funkcji
 • myślenie systemowe w architekturze – podejście całościowe i ujęcie interdyscyplinarne w rozwiązywaniu problemów projektowych i badawczych
 • próby racjonalizacji procesu projektowego dawniej i dziś – model i symulacja oraz ich zastosowanie w projektowaniu architektonicznym
 • praktyka projektowa i badania naukowe w ujęciu systemowym
STRUKTURA
 • układ i wzajemne relacje elementów dzieła architektonicznego, poszczególne części obiektu, jako fragmenty nierozerwalnej całości
 • struktura obiektów architektonicznych, jako przejaw procesów zachodzących w tkance miasta
 • restrukturyzacja tkanki miasta - możliwość adaptacji istniejących struktur do nowych celów
SĄSIEDZTWO
 • relacje funkcjonalno – przestrzenne obiektów architektonicznych
 • kontekst dzieła architektonicznego, finalny kształt obiektu a wpływ zewnętrznych uwarunkowań
 • współczesne ingerencje w historyczną tkankę miasta
 

 ‭(ukryty)‬ Komitet Organizacyjny

Prof. Jerzy Witeczek - Honorowy Przewodniczący Konferencji
Dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. nzw. /Pol. Śl./ - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja - Sekretarz organizacyjny
Dr inż. arch. Tomasz Wagner - Sekretarz wydawnictwa
Mgr inż. arch. Ewa Odyjas - Współpraca techniczna
Mgr inż. arch. Martyna Wojtuszek - Współpraca techniczna
Mgr inż. arch. Magdalena Załęcka-Myszkiewicz - Współpraca techniczna
Lic. Danuta Stąpor - Współpraca organizacyjna
Dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska

 ‭(ukryty)‬ Komitet Naukowy

Dr hab. inż. arch. JAN PALLADO, prof. nzw. /Pol. Śl./ – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. /STU Bratislava/
Prof. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg /Pol. Pozn./
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg /Pol. Pozn./
Dr hab. inż. arch. Marian Fikus, prof. nzw. /Pol. Pozn./
Dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska prof. nzw. /Pol.  Wroc./
Prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa /Pol. Łódz./
Dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. nzw. /Pol. Krak./
Dr hab. inż. arch. Adam Nadolny /Pol. Pozn./
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph. D /VŠB – TU Ostrava/
Dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. nzw. /Pol. Śl./
Dr hab. Anna Śliz, prof. nzw. /Uniw. Opolski/
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański /Pol. Śl./

 ‭(ukryty)‬ Biuro Konferencji

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 7 p. 409.
fax: 48 (32) 237 24 41
tel.: 697970164 [Małgorzata Balcer-Zgraja]
e-mail: nowoczesnosc@polsl.pl
             malgorzata.balcer-zgraja@polsl.pl  

 Terminy

30.04.2014 nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów
30.05.2014 informacja o przyjęciu abstraktu i zgłoszenia uczestnictwa
30.06.2014 nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów [terminowe nadesłanie artykułu warunkuje, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, publikację w wydawnictwie w formacie CD, obejmującym w odrębnych tomach abstrakty i artykuły konferencyjne oraz w REPOLIS Politechniki Ślaskiej;
wybrane artykuły zostaną opublikowane w
wydawnictwie ACEE Journal]
15.09.2014 przesłanie informacji o
zakwalifikowaniu artykułu
26.09.2014 przesłanie komunikatu z
programem konferencji

 Języki konferencji

Język polski i język angielski.

 Zakwaterowanie

Przyjezdnym uczestnikom proponujemy zakwaterowanie w hotelu SEZAM, cena noclegu w pokoju:
 • jednoosobowym ze śniadaniem: 90 PLN
 • jednoosobowym bez śniadania: 76 PLN
 • dwuosobowym ze śniadaniem: 140 PLN
 • dwuosobowym bez śniadania: 112 PLN

 Rezerwacja noclegów

Przyjezdnym gościom proponujemy nocleg w hotelu SEZAM, formularz rezerwacji znajdziecie Państwo w załączniku

 Opłata

700 PLN opłata za udział w konferencji
16.06.2014 termin wniesienia opłaty [koniecznie z podaniem adresu, na który należy wystawić i wysłać fakturę VAT]
23.06.2014 termin nadesłania potwierdzenie wpłaty [fax: 32 237 24 41, e-mail: Danuta.Stapor@polsl.pl